Misyon ve Vizyon

                                

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy yerleşkesi ve diğer yerleşkelerinde sürdürülebilir kalkınma ve çevre kültürünü oluşturmak, BAİBÜ personeli ve öğrencilerine doğal kaynakların verimli kullanımı ve atık üretiminin önlenmesi yönünde gerekli eğitimi vermek, böylece yerel ve küresel ölçekte üniversitenin çevre üzerinde olumlu etkilerini artıracak faaliyetlerini teşvik etmektir.

BAİBÜ sürdürülebilir kampüs programı yaşayan bir sürdürülebilirlik modeli ile öğrenci, öğretim üyesi ve diğer personelin öğrendiklerini hem üniversite yerleşkelerinde hem de diğer yaşam ortamlarında geliştirebilecekleri ve uygulayabilecekleri bir kültür oluşturmalarına hizmet etmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06
  • EPosta: ........ibu.edu.tr
Top