-->

Su Toplama Projesi (Water Harvesting Project)

05 Eylül 2020

Üniversitemizin su toplama projesi yayınlandı.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06
  • EPosta: ........ibu.edu.tr
Top